Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2017

noniegadaj
4645 429a 390
Reposted fromshepard shepard viajeszczenie jeszczenie

May 14 2017

noniegadaj
3823 4892 390
Reposted fromsheismysin sheismysin viacat-astrophe cat-astrophe

May 08 2017

noniegadaj
4487 0191 390
"Ości" 1
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaszydera szydera
noniegadaj
8194 4f35 390
...SUDETY.

May 07 2017

noniegadaj
Zapytała, co mi dolega.
- To samo, co zawsze - wyjaśniłem.
- Jesteś chory?
- Jestem smutny
— Jonathan Safran Foer – Strasznie głośno, niesamowicie blisko
Reposted frompieprzycto pieprzycto viahrabinamiod hrabinamiod

April 20 2017

noniegadaj
- Nie lubi pan mówić o sobie, co?
- Ja nawet myśleć o sobie nie lubię.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaciarka ciarka
noniegadaj
noniegadaj

Chodzi właśnie o to, żeby się nie przyzwyczaić, bo przyzwyczajenie to koniec. Chodzi o to, żeby nigdy nie nabrać rutyny, bo rutyna to koniec. 
— Marek Hłasko
Reposted fromblackdrama blackdrama viasomebunny somebunny

April 08 2017

5372 323d 390
Reposted fromspiritedaway spiritedaway viapotrzask potrzask

April 04 2017

noniegadaj
3881 d5ee 390
Reposted frommadlenaa madlenaa viasummerstar summerstar

April 02 2017

6019 6613 390
Reposted fromtwice twice viasomebunny somebunny
noniegadaj

Museum of Modern Art

New York, NY

Reposted fromweightless weightless viasomebunny somebunny

March 30 2017

noniegadaj
Reposted fromjakegyllenhaal jakegyllenhaal viazmora zmora
noniegadaj
3042 20e8 390
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viasomebunny somebunny
noniegadaj
6979 c8da 390
Łódź, ul. Podrzeczna
Reposted fromkapitandziwny kapitandziwny viasomebunny somebunny
noniegadaj
2249 cc2b 390
Reposted fromposzum poszum viasomebunny somebunny
noniegadaj
Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.
— Tadeusz Konwicki
Reposted frompesy pesy viasomebunny somebunny

March 28 2017

noniegadaj
Z wiekiem panikuje coraz częściej
— J.Żulczyk "ślepnac od świateł"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viabrzask brzask
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl