Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2017

noniegadaj
2249 cc2b 390
Reposted fromposzum poszum viasomebunny somebunny
noniegadaj
Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.
— Tadeusz Konwicki
Reposted frompesy pesy viasomebunny somebunny

March 28 2017

noniegadaj
Z wiekiem panikuje coraz częściej
— J.Żulczyk "ślepnac od świateł"
noniegadaj
Reposted fromjakegyllenhaal jakegyllenhaal viazmora zmora

March 26 2017

noniegadaj
Mamo, dlaczego mam taki chaos w głowie, skoro na zewnątrz wszystko jest w porządku.
— Małgorzata Halber ‘Najgorszy człowiek na świecie’
noniegadaj
Image may contain: 1 person, text and outdoor Paterson (2016)
Reposted fromciarka ciarka viajointskurwysyn jointskurwysyn
noniegadaj
3509 fd19 390
Reposted fromlittlefool littlefool viazmora zmora

March 25 2017

7604 76c6 390

attndotcom:

True story.

Reposted fromvronk vronk viaAmericanlover Americanlover

March 24 2017

noniegadaj
2627 5f2e 390
Reposted fromjakegyllenhaal jakegyllenhaal viasomebunny somebunny

March 21 2017

8626 6bca 390
Reposted fromusagii usagii viaExfeletes Exfeletes
noniegadaj
6039 85ab 390
Poznań, Poland. 1939-1945.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viasomebunny somebunny
noniegadaj
Reposted fromshakeme shakeme viasomebunny somebunny

March 07 2017

noniegadaj
Bywam tylko przesadnie bezczelny, jak każdy nieśmiały człowiek
— Hłasko
Reposted frommirabelek mirabelek viagdziejestola gdziejestola
noniegadaj

February 23 2017

noniegadaj
5832 ce62 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabadalena badalena
noniegadaj
2071 db91 390
Reposted fromrawwwr rawwwr viabadalena badalena
noniegadaj
7501 fc57 390
Reposted fromoll oll viaankaottak94 ankaottak94

July 10 2015

noniegadaj
9019 d6d1 390
Reposted fromlifedownthespiral lifedownthespiral viawstan wstan

July 09 2015

noniegadaj

3045 3ee53047 fc7fthe beginners

Reposted fromhtheory htheory viapotrzask potrzask
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl