Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 19 2017

noniegadaj
4023 f1ef 390
Reposted fromhwmc hwmc viadzony dzony

September 18 2017

noniegadaj
Sponsored post
soup-sponsored
noniegadaj
8665 d1c6 390
Reposted fromcorvax corvax viadzony dzony
4940 a9b4 390
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viadzony dzony
noniegadaj
2254 cf6c 390

September 10 2017

noniegadaj

August 17 2017

noniegadaj

August 09 2017

7836 d784 390
Reposted fromsehrschwul sehrschwul viashouldigetoff shouldigetoff

August 07 2017

noniegadaj
Otóż: w jakiś tam sposób nie byłem ci wierny; 
istniał świat. A to rozprasza. Ja budziłem się 
i żyłem, dotykałem, jadłem, rozmawiałem, 
piłem wino i grałem w ludzkie gry, jeździłem 
koleją i pozowałem do zdjęć, rozproszyłem się, 
wybacz.

Otóż: w jakiś tam sposób nie byłam ci wierna, 
byłam zajęta w innych miejscach, w innych 
ludziach, prócz ciebie miałam pory roku, 
zwierzęta, drzewa, wojny, dzieci, wielką przestrzeń 
do ogarnięcia. Dopiero teraz zostanę przy tobie, 
wybacz.

I teraz będzie wszystko? Nie będzie niczego. 
Kapelusze i dachy, korony drzew, wieże, 
drogi i tory kolejowe, rzeki - stąd widziane 
rozpłyną ci się zaraz. Pozwoliłam sobie
zrobić dopisek na twojej kartce pocztowej, 
wybacz.
— Świetlicki
Reposted fromzmora zmora

July 23 2017

noniegadaj
Reposted frombluuu bluuu viabesomeoneelse besomeoneelse

July 16 2017

5976 9689 390
Reposted fromboo-cross-out boo-cross-out viaMezame Mezame

July 09 2017

noniegadaj
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse - "Siddhartha"
Reposted frombimbka bimbka viasomebunny somebunny

July 04 2017

3756 0049 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaAmericanlover Americanlover

July 02 2017

noniegadaj
Jeśli chce się być szczęśliwym, nie wolno gmerać w pamięci. 
— Emil Cioran
Reposted frompesy pesy viamargot margot

May 15 2017

noniegadaj
4645 429a 390
Reposted fromshepard shepard viajeszczenie jeszczenie

May 14 2017

noniegadaj
3823 4892 390
Reposted fromsheismysin sheismysin viacat-astrophe cat-astrophe

May 08 2017

noniegadaj
4487 0191 390
"Ości" 1
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaszydera szydera
noniegadaj
8194 4f35 390
...SUDETY.

May 07 2017

noniegadaj
Zapytała, co mi dolega.
- To samo, co zawsze - wyjaśniłem.
- Jesteś chory?
- Jestem smutny
— Jonathan Safran Foer – Strasznie głośno, niesamowicie blisko
Reposted frompieprzycto pieprzycto viahrabinamiod hrabinamiod

April 20 2017

noniegadaj
- Nie lubi pan mówić o sobie, co?
- Ja nawet myśleć o sobie nie lubię.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaciarka ciarka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...